Mediation

Mediation

Sparkel mediation

Ruben van Arkel, oprichter van Sparkel, is naast advocaat ook mediator. Hij begeleidt vanuit die rol partijen bij conflicten oplossen op het gebied van onder andere Arbeidsrecht, Pensioenrecht, Ambtenarenrecht en Medezeggenschap. Bijvoorbeeld een geschil tussen een werkgever en een individuele werknemer. Of een conflict tussen een werkgever en meerdere werknemers of een ondernemingsraad. Ook treedt Ruben op als mediator in conflicten binnen samenwerkingsverbanden in brede zin, zoals tussen bestuurders of binnen een maatschap.

Ruben is MfN-registermediator en staat ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). 

Ruben heeft als advocaat ruim vijftien jaar ervaring in het oplossen van geschillen op het gebied van arbeid in de breedste zin van het woord. Op basis van zijn kennis en ervaring, alsook zijn constructieve manier van werken, helpt Ruben partijen graag om het tussen hen bestaande geschil op een goede en duurzame manier op te lossen. Zodoende kan een juridische procedure, met de bijbehorende nadelen en risico’s, worden voorkomen.

‘Practice head Ruben van Arkel is a noted expert in the field of equal treatment.’

Legal 500, 2021