Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De expertise van de advocaten van Sparkel omvat onder andere:

 • ontslag;
 • beloning;
 • WNT;
 • concurrentiebedingen;
 • cao’s;
 • integriteit/fraude;
 • gelijke behandeling (discriminatie);
 • klokkenluiders;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • medezeggenschap (ondernemingsraden, pvt’s);
 • stakingen;
 • reorganisaties;
 • overgang van onderneming;
 • arbeidsrecht bij fusies en overnames.

De advocaten van Sparkel staan zowel werkgevers als (hooggeplaatste) werknemers bij. Zij hebben ook ervaring met het oplossen van geschillen tussen overheidswerkgevers en overheidswerknemers.

Sparkel is ook beschikbaar om kennis over het arbeidsrecht binnen een organisatie op pijl te brengen en houden. Wij kunnen hiervoor op maat gemaakte presentaties en cursussen verzorgen.

Ruben van Arkel heeft de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden cum laude afgerond. Daarnaast is Ruben docent en examinator voor de Grotius opleiding arbeidsrecht en docent voor de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA). Ook is hij als (gast)docent verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law. Ruben is voorzitter van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA) en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Femke van Herk heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond en doceert regelmatig voor opleidingsinstituten zoals de SDU en de Academie voor de Rechtspraktijk. Door Legal500 is zij in 2022 aangemerkt als een “key lawyer for employment”.

Pensioenrecht

Het is de bedoeling dat het Nederlandse pensioenstelsel op korte termijn ingrijpend verandert door invoering van de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat werkgevers die een pensioenregeling aanbieden deze zullen moeten wijzigen en in veel gevallen ook moeten nadenken wat er met het al opgebouwde pensioen moet gebeuren. Sparkel helpt werkgevers bij de juridische aspecten van dit transitietraject. Ook pensioenuitvoerders kunnen voor juridische vragen rondom de Wet toekomst pensioenen bij Sparkel terecht.

Sparkel heeft als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland gespecialiseerde kennis van het pensioenrecht in huis. Zowel Ruben van Arkel als Femke van Herk hebben de postacademische leergang pensioenrecht aan de Vrije Universiteit succesvol afgerond en mogen zich daarmee Certified Pension Lawyer (CPL) noemen. Zij zijn allebei lid van de Vereniging van Pensioenjuristen (VVPJ).

Sparkel helpt onder andere bij (conflicten over) het opstellen, uitleggen en aanpassen van de pensioenovereenkomst, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast adviseert en procedeert Sparkel over de pensioenrechtelijke aspecten van fusie of overname, de verplichte deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds en discriminatie binnen een pensioenregeling. Ook (hooggeplaatste) werknemers die over hun pensioen een geschil hebben met hun (voormalig) werkgever of pensioenuitvoerder kunnen bij Sparkel terecht.

Chambers Europe heeft Ruben van Arkel in 2022 aangemerkt als een van de belangrijkste advocaten op het gebied van “Employment: Pensions” in Nederland en schreef onder andere: “He has a prominent pensions practice advising public bodies on issues relating to historic pensions contributions, new pension agreements and compliance with new pensions regulations.”

Pensioenrecht

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

De meeste ambtenaren in Nederland zijn sinds 1 januari 2020 werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Een aantal bijzondere overheidswerknemers blijven werkzaam op grond van een publiekrechtelijke aanstelling. Dat geldt onder meer voor medewerkers van Defensie en de Politie.

De advocaten van Sparkel zijn zowel gespecialiseerd in zaken over overheidswerknemers die een aanstelling hebben behouden, als zaken over overheidswerknemers met een arbeidsovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld bij hen terecht met vragen over:

 • ontslag;
 • beloning;
 • WNT;
 • cao’s en rechtspositieregelingen;
 • integriteit/fraude;
 • gelijke behandeling (discriminatie);
 • klokkenluiders;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • stakingen;
 • reorganisaties;
 • (de)privatiseringen.

Ruben van Arkel en Femke van Herk hebben allebei gewerkt bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. Ruben heeft ruim 15 jaar bij Pels Rijcken gewerkt, waarvan de laatste vijf jaar als partner. Ruben was voorzitter van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht en gaf leiding aan een team van ongeveer vijftien advocaten. Femke heeft ruim 7,5 jaar bij Pels Rijcken gewerkt, eerst als senior advocaat en later als counsel.

Medezeggenschap

De advocaten van Sparkel zijn gespecialiseerd in het behandelen van kwesties op het gebied van medezeggenschap. Dit zijn zaken waar een ondernemingsraad bij betrokken is. Zij treden hierbij zowel voor werkgevers als ondernemingsraden op.

De advocaten van Sparkel adviseren onder andere over de vraag of bepaalde voorgenomen besluiten advies- of instemmingsplichtig zijn. Ook zijn zij regelmatig betrokken bij reorganisatietrajecten en overnames, waarbij zij het medezeggenschapstraject begeleiden.

Daarnaast hebben de advocaten van Sparkel ervaring  met het voeren van procedures bij de Ondernemingskamer (beroep na afwijken advies ondernemingsraad) en de kantonrechter (verzoek om vervangende instemming na weigering instemming door ondernemingsraad).

Medezeggenschap

’Ruben Van Arkel is singled out by interviewees for his flexibility, one asserting that he knows his client and is open to suggestions from the client. He has an impressive work portfolio on pensions matters covering both litigation and regulatory advice for public and private sector clients.‘

Chambers Europe 2021