Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Sparkel heeft onder andere veel expertise op het gebied van:

 • ontslag;
 • beloning;
 • WNT;
 • cao’s;
 • integriteit/fraude;
 • klokkenluiders;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • stakingen;
 • reorganisaties;
 • overgang van onderneming.

Zowel werkgevers als (hooggeplaatste) werknemers worden door Sparkel bijgestaan. Sparkel heeft bijzondere ervaring in kwesties oplossen tussen overheidswerkgevers en overheidswerknemers.

Sparkel helpt ook arbeidsrechtelijke kennis binnen een organisatie op pijl te brengen en houden, door presentaties en cursussen te geven.

Ruben van Arkel, oprichter van Sparkel, heeft de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden cum laude afgerond. Daarnaast is Ruben docent en examinator voor de Grotiusopleiding arbeidsrecht en docent voor de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA). Hij is voorzitter van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA) en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Pensioenrecht

Sparkel helpt onder andere bij (conflicten over) het opstellen, uitleggen en aanpassen van de pensioenovereenkomst, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast adviseert en procedeert Sparkel over de pensioenrechtelijke aspecten van een overname, de verplichte deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds en discriminatie binnen een pensioenregeling.

Het is de bedoeling dat het Nederlandse pensioenstelsel per 1 januari 2023 ingrijpend verandert door invoering van de Wet toekomst pensioenen. Sparkel helpt werkgevers en pensioenuitvoerders bij dit transitietraject.

Sparkel treedt op het gebied van het pensioenrecht op voor werkgevers, pensioenuitvoerders en (hooggeplaatste) werknemers.

Ruben van Arkel, oprichter van Sparkel, heeft aan de Vrije Universiteit Amsterdam de leergang pensioenrecht succesvol afgerond. Hij mag zich Certified Pension Lawyer (CPL) noemen. Chambers Europe heeft Ruben in 2022 aangemerkt als een van de belangrijkste advocaten op het gebied van “Employment: Pensions” in Nederland en schreef onder andere: “He has a prominent pensions practice advising public bodies on issues relating to historic pensions contributions, new pension agreements and compliance with new pensions regulations.”.

Pensioenrecht

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Sinds de normalisering van de ambtenarenstatus per 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren in Nederland werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Een aantal bijzondere overheidswerknemers blijven werkzaam op grond van een publiekrechtelijke aanstelling. Onder andere medewerkers van Defensie en de Politie.

Sparkel is zowel gespecialiseerd in zaken betreffende overheidswerknemers die een aanstelling hebben behouden, als die over overheidswerknemers met een arbeidsovereenkomst.

Sparkel behandelt op het gebied van het ambtenarenrecht c.q. publiek arbeidsrecht onder andere zaken over:

 • ontslag;
 • beloning;
 • WNT;
 • cao’s en rechtspositieregelingen;
 • integriteit/fraude;
 • klokkenluiders;
 • werkgeversaansprakelijkheid;
 • stakingen;
 • reorganisaties;
 • (de)privatiseringen.

Oprichter van Sparkel, Ruben van Arkel, werkte ruim vijftien jaar bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. De laatste vijf jaar was Ruben daar partner. Daarnaast was hij voorzitter van de sectie Arbeids- en Ambtenarenrecht en gaf hij leiding aan een team van ongeveer vijftien advocaten.

Medezeggenschap

Sparkel is gespecialiseerd in het behandelen van kwesties op het gebied van medezeggenschap. Dit zijn zaken waar een ondernemingsraad bij betrokken is. Sparkel adviseert onder andere over de vraag of bepaalde voorgenomen besluiten advies- of instemmingsplichtig zijn. Daarnaast heeft Sparkel ervaring in procedures voeren bij de Ondernemingskamer (beroep na afwijken advies ondernemingsraad) en de kantonrechter (verzoek om vervangende instemming na weigering instemming door ondernemingsraad).

Medezeggenschap

Ruben Van Arkel is singled out by interviewees for his flexibility, one asserting that he knows his client and is open to suggestions from the client. He has an impressive work portfolio on pensions matters covering both litigation and regulatory advice for public and private sector clients.

Chambers Europe 2021