Ruben van Arkel

Ruben van Arkel

Achtergrond

Ruben van Arkel is sinds 2006 advocaat en heeft in 2022 Sparkel opgericht. Hij werkte ruim vijftien jaar bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. De laatste vijf jaar was Ruben daar partner. Daarnaast was hij voorzitter van de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht en gaf hij leiding aan een team van ongeveer vijftien advocaten.

Op het gebied van gelijke behandeling (discriminatiezaken) geldt Ruben als een van de belangrijkste experts in Nederland. Legal 500 noteerde in 2021: “Practice head Ruben van Arkel is a noted expert in the field of equal treatment.” Hij doceert (zie ook hieronder) en publiceert regelmatig over dit onderwerp en is spreker op congressen.

Rechtsgebieden

Ruben van Arkel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

• Arbeidsrecht (hoofdrechtsgebied)
• Medezeggenschap (subrechtsgebied);
• Pensioenen (subrechtsgebied);
• Arbeidsmediation (subrechtsgebied);
• Ambtenarenrecht (hoofdrechtsgebied);
• Militairen (subrechtsgebied).

Deze registratie verplicht Ruben om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Werkzaamheden

Ruben helpt werkgevers en (hooggeplaatste) werknemers bij het oplossen van ingewikkelde en/of gevoelige kwesties over onder andere gelijke behandeling (discriminatie), integriteit/fraude, klokkenluiders, medezeggenschap, reorganisaties, cao-conflicten, beloning en ontslag. Daarnaast is Ruben gespecialiseerd in het pensioenrecht. Chambers Europe merkte Ruben in 2022 aan als een van de belangrijkste experts op het gebied van “Employment: Pensions” in Nederland en schreef: “He has a prominent pensions practice advising public bodies on issues relating to historic pensions contributions, new pension agreements and compliance with new pensions regulations.”

Naast advocaat is Ruben ook MfN-registermediator en staat hij ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Opleidingen en (bestuurs)lidmaatschappen

Ruben behaalde zijn master rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij rondde daarnaast de postacademische specialisatieopleiding arbeidsrecht cum laude af aan de Universiteit Leiden. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam volgde hij de leergang pensioenrecht. Ruben is docent voor de Grotiusopleiding arbeidsrecht en de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA). Hij is voorzitter van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA) en bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Daarnaast is hij lid van de werkgroep gelijke behandeling van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) en lid van de Vereniging van Pensioenjuristen (VvPJ).

Als (gast)docent is Ruben verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus School of Law.

Ruben publiceert regelmatig in toonaangevende tijdschriften en geeft met plezier college aan studenten en andere advocaten.

‘Ruben van Arkel is a great colleague who is very approachable and always delivers, enthuses one client. He has a prominent pensions practice advising public bodies on issues relating to historic pensions contributions, new pension agreements and compliance with new pensions regulations.’

Chambers Europe, 2022